Rabu, 7 April 2010

Mari Dengar Kuliah dan Tuntut ilmu

Mari Dengar Kuliah

http://www.kuliyah.net/V1

Pastikan Hidup Anda Terisi Dengan Menuntut ilmu
Menuntut Ilmu Adalah Fardhu AIN
Yakni Wajib Bagi Setiap Mukmin


KEMPEN - Satu Hari Satu Kuliah